Sơ đồ tổ chức Khoa

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ

/fileuploads/Article/Content/Avatar/1fa8409aedb9463e800af8a3df339f6a.jpeg

Xem thêm
  • Giới thiệu Khoa Quản Trị
    Được thành lập từ năm 2009, trải qua hơn 14 năm phát triển, Khoa Quản trị đã có sự phát triển nhanh chóng về nhiều mặt như việc không ngừng mở rộng các chuyên ngành đào tạo, cấp độ đào tạo và việc đảm bảo chất lượng sinh viên ra trường có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu xã hội. ...
Xem tất cả Giới thiệu