Giới thiệu

  • Giới thiệu Khoa Quản Trị
    Được thành lập từ năm 2009, trải qua hơn 14 năm phát triển, Khoa Quản trị đã có sự phát triển nhanh chóng về nhiều mặt như việc không ngừng mở rộng các chuyên ngành đào tạo, cấp độ đào tạo và việc đảm bảo chất lượng sinh viên ra trường có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu xã hội. ...